Spolehlivý partner pro Váš projekt

Stavební dozor

Plánujete rekonstrukci nebo chcete stavět dům? Stavební dozor k tomu jednoznačně patří. Stavební dozor dohlíží na kvalitu provedených prací, konstrukcí a všech částí stavby. Má přesně stanovené úkoly před zahájením stavby, v průběhu výstavby, po dokončení stavby, při přípravě ke kolaudačnímu řízení i při samotné kolaudaci.

Nabídka služeb

 • Výkon stavebního dozoru

  Výkon stavebního dozoru

  Zajistím Vám stavbu svépomocí v souladu s požadavky stavebního zákona. Díky stavebnímu dozoru si ušetříte čas a zajistíte si tak kvalitně odvedenou práci.

 • Výkon odborného vedení a dohledu při stavbě svépomocí

  Výkon odborného vedení a dohledu při stavbě svépomocí

  Ohlídám za Vás dodavatelé díla, aby dodržoval technologické postupy, používal kvalitní materiály a plnil podmínky stanovené smlouvou o dílo.

 • Kontrola dodržování stavebních norem, předpisů, BOZ a PO.

  Kontrola dodržování stavebních norem, předpisů, BOZ a PO.

  Jsem povinen také kontrolovat, zda-li je vše v pořádku v rámci BOZ a PO. Bezpečnost na stavbách je po mě na prvním místě.

 • Vedení stavebního deníku

  Vedení stavebního deníku

  Vést stavební deník je zákonnou povinností. Zapisuji veškeré prohlídky a kontroly, a také veškeré změny oproti projektové dokumentaci. Stavební deník musí být na stavbě stále k dispozici. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

 • Kontrola povinných zkoušek, testů a revizí v průběhu stavby

  Kontrola povinných zkoušek, testů a revizí v průběhu stavby

  Zahájit užívání domu byste tedy měli až po provedení všech nezbytných zkoušek, protože jedině tak máte jistotu, že je vše v pořádku a dům je pro užívání bezpečný. I s tímto Vám rád poradím a pomůžu.

 • Příprava kolaudační agendy

  Příprava kolaudační agendy

  Před zahájením užívání domu přichází povinnost nahlásit stavebnímu úřadu, že jste stavbu dokončili. K tomuto ohlášení je třeba připojit geometrický plán a prohlášení, že je stavba provedena podle schválené projektové dokumentace a vydaného povolení stavby. Pro užívání domu Vám zajistím revizní zprávy, protokoly a zkoušky, a další doklady pro ohlášení dokončené stavby, abyste byli těchto povinností ušetřeni.

 • Kontrola garančních oprav

  Kontrola garančních oprav

  Kontroluji, zda jsou veškeré nedodělky a případné úpravy pravidelně odstraňovány a korespondují se zápisem ve stavebním deníku. Vaše starost tímto odpadá a veškeré kontroly můžete nechat na mně.

Máte zájem o stavební dozor?

Máte zájem o stavební dozor v Praze a okolí? Obraťte se na mě skrze kontaktní formulář níže.

60000/60000