Spolehlivý partner pro Váš projekt

Inženýrská činnost

Samostatné stavbě předchází nutnost zajištění stavebního povolení a veškerých činností s tím souvisejících. Nabízím zajištění veškerých povolení nutných pro provedení stavby, vyjádření dotčených orgánů státní správy či majitelů inženýrských sítí. Chcete-li si ušetřit čas a nervy, svěřte mi složitý a zdlouhavý administrativní proces.

Nabídka služeb

 • Terénní geodetické práce

  Terénní geodetické práce

  Vyhotovím mapové podklady (polohopis a výškopis) před nebo jako součást územních či stavebního řízení. Zaměřím terénní výšky a polohu objektů.

 • Laserové zaměření objektů

  Laserové zaměření objektů

  Rychle, přesně a komplexně zaměřím rozměry místností, poloh stěn, příček, schodišť apod. pomocí laserového dálkoměru.

 • Zjištění podkladů pro projekt (Radon, PBŘ, geofyzika, dendrologie apod.)

  Zjištění podkladů pro projekt (Radon, PBŘ, geofyzika, dendrologie apod.)

  Zajistím posudky dle radonového průzkumu, požární zprávy o zabezpečení objektu, průzkumu o výskytu spodní vody, a také posudku stromů a křovin s případným plánem kácení.

 • Kompletace projektu a zajištění jeho projednání

  Kompletace projektu a zajištění jeho projednání

  Vypracuji všechny části projektové dokumentace a předložím dotčeným orgánům k vyjádření.

 • Konzultace a projednání s úřady, státní správnou a správci IS

  Konzultace a projednání s úřady, státní správnou a správci IS

  Projednám projekt s dotčenými účastníky, s úřady, se správci podzemních inženýrských sítí (plyn, vodovod, kanalizace, elektřina apod.).

 • Vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu

  Vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu

  Provedu finanční kalkulaci stavby a jejích jednotlivých částí po položkách, vypracuji výměr jednotlivých prací a materiálů.

 • Odborné poradenství, posudky, kontrola odstranění závad a nedodělků

  Odborné poradenství, posudky, kontrola odstranění závad a nedodělků

  Řeším technické detaily při realizaci stavby, posuzuji řešení a stavy, kontroluji správnosti a úplnosti při odstraňování zjištěných závad nebo nedodělků.

 • Odborné posouzení stavu nemovitosti

  Odborné posouzení stavu nemovitosti

  Prohlédnu si stavebně-technický stav budovy, či její části, a vypracuji odborné zprávy.

Máte zájem o inženýrskou činnost?

Máte zájem o inženýrskou činnost a rádi byste věděli více? Obraťte se na mě skrze kontaktní formulář níže.

60000/60000